top of page
  • Writer's picturePieter-Paul Sanders

Wat zijn de wettelijke verplichtingen rond het onderhoud van mijn CV ketel?

Sinds 2007 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en nazicht van centrale verwarmingstoestellen. Hieronder het antwoord op de meest voorkomende vragen.

Wie is verantwoordelijk?

Het onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van de ketel. Dus als huurder ben je eveneens verplicht om deze controle uit te voeren. Je bezorgt dan een duplicaat van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.

Wie mag het onderhoud uitvoeren?

Enkel een erkend technicus vloeibare en gasvorming verwarming mag het wettelijk onderhoud uitvoeren en kan de wettelijk documenten opmaken. Deze erkenning wordt enkel toegekend aan techniekers die de opleiding hebben gevolgd en elke 5 jaar een heropfrissingscursus volgen en het bijhorende examen afleggen.

Hoe vaak moet ik mijn ketel onderhouden?

  • Een CV ketel op vloeibare brandstof (bijvoorbeeld stookolie) moet jaarlijks onderhouden worden.

  • Een verwarmingsketel op gasvormige brandstof (o.a. aardgas, propaan, butaan) moet tweejaarlijks gecontroleerd worden. Het onderhoud moet bestaan uit het reinigen van de ketel en het vegen van de schoorsteen

  • Is je verwarmingstoestel ouder dan 5 jaar, dan moet een verwarmingsaudit worden uitgevoerd samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat de ketel 5 jaar werd. Daarna moet dit vijfjaarlijks gebeuren

Waaruit bestaat het onderhoud?

  1. De reiniging en controle van de schoorsteen / rookgasafvoer

  2. Reiniging en controle van het stooktoestel

  3. Controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht

  4. Aftellen van de brander en controle van de verbrandingswaarden


 

Meer informatie


Σχόλια


CONTACT: 0494 18 88 61

bottom of page